cửa sổ nêm

 • Cửa sổ nêm chính xác (Lăng kính nêm)

  Cửa sổ nêm chính xác (Lăng kính nêm)

  Cơ chất:CĐGM/SCHOTT
  Dung sai kích thước:-0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,05mm
  độ phẳng bề mặt:1(0,5)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:40/20
  các cạnh:Mặt đất, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  khẩu độ rõ ràng:90%
  Lớp áo:Rabs<0,5%@Bước sóng thiết kế