Kính lọc không tráng phủ

 • Bộ lọc thủy tinh màu/Bộ lọc không phủ

  Bộ lọc thủy tinh màu/Bộ lọc không phủ

  Cơ chất:SCHOTT / Kính màu Sản xuất tại Trung Quốc
  Dung sai kích thước:-0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,05mm
  độ phẳng bề mặt:3(1)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:40/20
  các cạnh:Mặt đất, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  khẩu độ rõ ràng:90%
  song song:<30”
  Lớp áo:Không bắt buộc