Gương tráng vàng

 • Gương phẳng lõm cho máy đếm hạt laser

  Gương phẳng lõm cho máy đếm hạt laser

  Cơ chất:BOROFLOAT®
  Dung sai kích thước:±0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,1mm
  độ phẳng bề mặt:1(0,5)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:60/40 hoặc tốt hơn
  các cạnh:Mặt đất, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  Mặt sau:Đất
  khẩu độ rõ ràng:85%
  Lớp áo:Lớp phủ kim loại (Vàng bảo vệ)