Gương tráng nhôm

 • Gương tráng nhôm cho đèn khe

  Gương tráng nhôm cho đèn khe

  Cơ chất: B270®
  Dung sai kích thước:±0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,1mm
  độ phẳng bề mặt:3(1)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:60/40 hoặc tốt hơn
  các cạnh:Nối đất và bôi đen, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  Mặt sau:Mặt đất và Blacken
  khẩu độ rõ ràng:90%
  song song:<3'
  Lớp áo:Lớp phủ nhôm bảo vệ, R>90%@430-670nm,AOI=45°