Thấu kính lõm Plano và Thấu kính lõm kép

 • Thấu kính phẳng lõm và lõm kép chính xác

  Thấu kính phẳng lõm và lõm kép chính xác

  Cơ chất:CĐGM/SCHOTT
  Dung sai kích thước:-0,05mm
  Dung sai độ dày:±0,05mm
  Dung sai bán kính:±0,02mm
  độ phẳng bề mặt:1(0,5)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:40/20
  các cạnh:Bevel bảo vệ khi cần thiết
  khẩu độ rõ ràng:90%
  định tâm:<3'
  Lớp áo:Rabs<0,5%@Bước sóng thiết kế