Mặt kẻ ô và lưới

 • Mặt kẻ ô được chiếu sáng cho ống ngắm súng trường

  Mặt kẻ ô được chiếu sáng cho ống ngắm súng trường

  Cơ chất:B270/N-BK7/ H-K9L/H-K51
  Dung sai kích thước:-0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,05mm
  độ phẳng bề mặt:2(1)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:20/10
  Chiều rộng dòng:tối thiểu 0,003mm
  các cạnh:Mặt đất, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  khẩu độ rõ ràng:90%
  song song:<45”
  Lớp áo:Chrome mờ mật độ quang học cao, Tab<0,01%@Bước sóng nhìn thấy được
  Vùng trong suốt, AR: R<0,35%@Bước sóng nhìn thấy được
  Quá trình:Thủy tinh được khắc và đổ đầy bằng Natri Silicat và Titanium Dioxide

 • Khe quang học chính xác – Chrome trên kính

  Khe quang học chính xác – Chrome trên kính

  Cơ chất:B270
  Dung sai kích thước:-0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,05mm
  độ phẳng bề mặt:3(1)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:40/20
  Chiều rộng dòng:0,1mm & 0,05mm
  các cạnh:Mặt đất, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  khẩu độ rõ ràng:90%
  song song:<45”
  Lớp áo:Chrome mờ mật độ quang học cao, Tab<0,01%@Bước sóng nhìn thấy được

 • Lưới cân hiệu chuẩn micromet sân khấu

  Lưới cân hiệu chuẩn micromet sân khấu

  Cơ chất:B270
  Dung sai kích thước:-0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,05mm
  độ phẳng bề mặt:3(1)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:40/20
  Chiều rộng dòng:0,1mm & 0,05mm
  các cạnh:Mặt đất, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  khẩu độ rõ ràng:90%
  song song:<45”
  Lớp áo:Chrome mờ mật độ quang học cao, Tab<0,01%@Bước sóng nhìn thấy được
  Vùng trong suốt, AR: R<0,35%@Bước sóng nhìn thấy được

 • Mặt kẻ ô chính xác – Chrome trên kính

  Mặt kẻ ô chính xác – Chrome trên kính

  Cơ chất:B270 /N-BK7 / H-K9L
  Dung sai kích thước:-0,1mm
  Dung sai độ dày:±0,05mm
  độ phẳng bề mặt:3(1)@632,8nm
  Chất lượng bề mặt:20/10
  Chiều rộng dòng:Tối thiểu 0,003mm
  các cạnh:Mặt đất, tối đa 0,3mm.vát toàn bộ chiều rộng
  khẩu độ rõ ràng:90%
  song song:<30”
  Lớp áo:MgF lớp đơn2, Ravg<1,5%@Thiết kế Bước sóng

  Đường/Chấm/Hình: Cr hoặc Cr2O3